Mittetulundusühing

RAPLAMAA LASTERIKASTE PEREDE ÜHENDUS

Üldkoosoleku protokoll

09.11.2013 a.

  1. Üldkoosolekust võtab osa 22 liiget ja 1 uustulija (ei ole veel liitunud).
  2. Kõik (22 liiget +1) on üldkoosoleku päevakorraga nõus.
  3. Kuna kohal on vähem kui 47 ühistu liiget, ei ole üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma. Liikmed saavad esitada ettepanekuid ühingu tegevuse kohta.
  4. Otsustati: järgmine üldkoosolek läbi viia kolme nädala jooksul (hiljemalt 30. november 2013. aastal).

Päevakord:

1. Aastamaksu tõstmine

Pakkumised: 25 eurot? 30 eurot?

Otsustati: tegevustoetus ühele perele 30 eurot aastas, maksmine võimalik kahes osas: 15. mai- esimene tähtaeg (N: 15 eurot), 15. november- teine tähtaeg (N: 15 eurot).

2. 3-lapseliste perede edasine liitumine ühinguga

Hetkel ühingus 93 peret, sellest 37 peret on 3-lapsega pered, kolm peret ootab liitumist.

Probleem: toiduabi jaotatakse 4- ja enama lapsega peredele, seega kui 3-lapsega peresid liitub palju, siis kannatavad 4-lapsega pered.

Ettepanek: mitte juurde võtta 3-lapsega peresid alates järgmise üldkoosoleku otsusest.

Ettepanek: muuta põhikirja liikme ühingust väljaarvamise kohta.

Ettepanek: võtta ühel perel kalendriaasta jooksul osa vähemalt kolmest üritusest.

Ettepanek: osaleda vähemalt ühel üldkoosolekul kalendriaasta jooksul.

3. Jooksvad küsimused

3.1.1. Toiduabi transport

Ettepanek: jagada toiduabi 50-sse kasti valmis, nummerdada kastid ja jaotada toidule järgi minemise järjekorras. Palutakse kastide sisu mitte võrrelda, kuna kaupa ei ole kunagi täpselt!

Otsustati: esmaspäeval saadetakse e-kiri toiduabi jagamise kohta, kuni kella 16.00-ni oodatakse sõnumeid tel. 5212667 (panna sõnumisse perenimi) abi saamise soovi kohta, kella 18.00-18.30 oodatakse toidule järgi (oma kotiga) minejaid. Kui on soovi, võib võtta ka teisele perele või mitmele perele, kes ise ei saa järgi minna.

Igal pere peaks jätma iga kord vabatahtlikult toidu toomise eest bensiinikulu katteks eurosente karpi (kohapeal).

3.1.2. M. Kaljumäe vastu süüdistuse arutamine

Probleem: M. Kaljumäe vastu laekus süüdistus, nagu oleks ta toiduabi jaotanud oma sugulastele.

Otsus: Alusetult ei tohiks kedagi süüdistada. Edaspidi laimu eest arvatakse ühingust välja.

3.2. Projekt unistused teoks

Unistusi ootab Kersti Mäevälja kuni novembri 2013 lõpuni. Palutakse mitte panna materiaalseid unistusi, soovitatakse unistada suurelt. Ka lapsevanem võib unistused kirja panna.

3.3. Jõulupidu

Ettepanek: viia läbi jaanuaris 2014 (04,01?), koht: Märjamaa rahvamaja, kutsuda „Kolm põrsakest“ lastele (2 tundi).

Juhatus ootab ideid.

3.4. Osalemine Rapla jõululaadal

Sadolini spordihoones Raplas toimub 14.12.2013 jõululaat. Lubati 2 meetrit müügipinda, kohamaksu ei ole.

Ettepanek: osa võtta loteriiga eesmärgiga teenida ühingule raha, teha umbes 300 õnneloosi, 1 eurot loos. Kõik pered toovad midagi N: moosi, mahla, käsitööd, pajalappe jne (Kersti Mäevälja kätte).

Otsustati: osa võtta. Jaotada laadal olemise aeg mitme pere peale, N: 2 tundi ühest perest kaks inimest (anda soovist teada Kersti Mäeväljale).

3.5. Andmete korrastamiseks uute avaldusblankettide täitmine

MTÜ liige saab olla üks pereliige, teine lapsevanem ja lapsed on kasusaajad. Liige saab hääletada. Kui on ühest perest soovib ühistu liige olla kaks pereliiget, tuleb teha mõlemal avaldus.

Otsustati: korrastada andmed 2013. aasta lõpuks.

3.6. MTÜ liikmeks olemise tutvustus MTÜ ei ole toidujagamise organisatsioon.

MTÜ on vabatahtlik ühendus, igaüks peab sellesse panustama. Ühingus olemiseks ei piisa ainult tegevustoetuse tasumisest ühingu arveldusarvele.

Otsustati:

Muuta põhikirja: vabatahtliku töökohustused N: riisumine, koristamine, transpordi korraldamine, jne. vähemalt 1 tund aastas.