Mittetulundusühing

RAPLAMAA LASTERIKASTE PEREDE ÜHENDUS

II üldkoosoleku protokoll

25.11.2013 a.

  1. Üldkoosolekust võtab osa 57 liiget.
  2. Kõik (57 liiget) on üldkoosoleku päevakorraga nõus.
  3. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma.

Päevakord:

1. Aastamaksu tõstmine

Ettepanek: lähtutakse eelmise üldkoosoleku pakkumisest- tõsta 30-le eurole aastas?

Otsustatakse: tegevustoetus ühele perele 30 eurot aastas, tegevustoetuse maksmine on võimalik kahes osas: 15. mai- esimene tähtaeg (N: 15 eurot), 15. november- teine tähtaeg (N: 15 eurot). Võimalusel palutakse tasuda ühekordse maksena (raamatupidajal keeruline väikeseid laekumisi jälgida).

Otsus: vastu võetud ühehäälselt (57 häält).

2. Uute 3-lapselise perede edasine liitumine ühinguga

Hetkel kuulub ühingusse 101 peret.

Probleem: toiduabi jaotatakse 4- ja enama lapsega peredele. Seega kui liitub väga palju 3-lapsega peresid ühinguga, siis kannatavad 4-lapsega pered. Samuti ei suudeta ühendust hallata, kui ühingu liikmete arv läheb väga suureks (juhatus tegutseb vabatahtlikult!).

Ettepanek: mitte juurde võtta 3-lapsega peresid alates tänasest (25.11.2013. a.) üldkoosoleku otsusest.

Otsustatakse: 3- lapsega peresid juurde mitte võtta.

Otsus: vastu võetud ühehäälselt (57 häält).

Ettepanek: muuta ühenduse põhikirja liikme ühingust väljaarvamise kohta (N: kui on tegemist laimu levitamisega kaasliikme või ühingu kohta).

Otsus: vastu võetud ühehäälselt (57 häält).

Ettepanek: muuta kohustuslikuks osa võtta ühel perel kalendriaasta jooksul vähemalt kolmest (?) või kahest (?) ühingu poolt korraldatavast üritusest.

Otsustatakse: edaspidi on kohustuslik osa võtta ühel perel kalendriaasta jooksul vähemalt kahest üritusest (N: teater ja pidu) ja vähemalt ühest üldkoosolekust.

Otsus: vastu võetud ühehäälselt (57 häält).

3. Jooksvad küsimused

3.1. Toiduabi transport

Ettepanek: jagada toiduabi 50-sse kasti valmis, nummerdada kastid ja jaotada toidule järgi minemise järjekorras. Kes soovivad saada toiduabi igal esmaspäeval, need pannakse püsinimekirja (nendel sõnumit ei ole vaja saata).

Otsustatakse: esmaspäeval saadetakse e-kiri toiduabi jagamise kohta, kuni kella 16.00-ni oodatakse sõnumeid tel. 5212667 (panna sõnumisse perenimi) abi saamise soovi kohta ja kella 18.00-18.30 vahel oodatakse toidule järgi (oma kotiga). Kui on soovi, võib võtta ka teisele perele või mitmele perele, kes ise ei saa kohale minna.

Igal pere peaks jätma iga kord vabatahtlikult toidu toomise eest bensiinikulu katteks eurosente karpi (N: 30-50 eurosenti korra eest).

3.2. Süüdistus M. Kaljumäe vastu

Probleem: M. Kaljumäe vastu laekus valesüüdistus.

Otsus: ei arutata enam.

3.3. Projekt unistused teoks

Unistusi ootab Kersti Mäevälja kuni november 2013 lõpuni. Palutakse mitte panna materiaalseid unistusi, soovitatakse unistada suurelt. Ka lapsevanem võib unistused kirja panna. Laekunud on viis unistust. Palutakse veel saata.

3.4. Jõulupidu

Jõulupidu toimub 4. jaanuaril 2014. aastal Märjamaa rahvamajas. Külla on kutsutud „Kolm põrsakest“. Palutakse 10.12.2013-ks ära maksta 5 eurot peo osalustasu. Need liikmed, kellel on 5 eurot tasutud, on automaatselt peole ka registreeritud.

3.5. Osalemine Rapla jõululaadal

Sadolini spordihoones Raplas toimub 14.12.2013. a. jõululaat. Ühendusele lubati 2 meetrit müügipinda, kohamaksu ei ole.

Ettepanek: osa võtta loteriiga eesmärgiga teenida ühingule raha, teha umbes 300 õnneloosi, 1 eurot loos. Kõik pered toovad midagi N: moosi, mahla, käsitööd, pajalappe jne (Kersti Mäevälja kätte).

Otsustatakse: osa võtta ja jaotada laadal olemise aeg mitme pere peale, N: 2 tundi ühest perest kaks inimest (anda soovist teada Kersti Mäeväljale). Loteriisse minevad esemed viia Kersti kätte vähemalt 10-ks detsembriks k. a.

3.6. Andmete korrastamiseks uute avaldusblankettide täitmine

Selgitus: MTÜ liige saab olla üks pereliige, teine lapsevanem ja lapsed on kasusaajad. Ainult liige saab hääletada. Kui on ühest perest soovib ühenduse liige olla kaks pereliiget, tuleb teha mõlemal lapsevanemal avaldus.

Otsustatakse: korrastada andmed 2013. aasta lõpuks.

3.7. MTÜ liikmeks olemise tutvustus

Probleem: MTÜ ei ole toidujagamise organisatsioon. MTÜ on vabatahtlik ühendus, igaüks peab sellesse panustama. Ühingus olemiseks ei piisa ainult tegevustoetuse tasumisest ühingu arveldusarvele.

Otsustatakse: muuta põhikirja- panna kirja vabatahtlikud töökohustused N: riisumine, koristamine, transpordi korraldamine jne. vähemalt 1 tund aastas.

3.8. Mia jõulumaale minek

Info: 50 kohta täitus poole tunniga. Saadi veel juurde 48 kohta. Registreerimine algab 26.11.2013. a. Palutakse osa võtta. Bussi ajad alles selguvad ja antakse teada hiljem.