Põhimõisted

Põhimõisted Liige – on füüsiline või juriidiline isik.

Leibkond – on ühises eluruumis elavad inimesed, kes jagavad toidu- ja raharessursse ( www.stat.ee ). Ühise leibkonna ühingu mõistes moodustavad kuni 2 täiskasvanut ( lapsevanemat, hooldajat), kes elavad ühisel pinnal koos nelja või enama alaealise lapsega (kuni 18 a k. a.), leibkonna juurde võib arvata ka nooruki vanuses kuni 26 aastat, juhul, kui ta õpib päevases õppes.

Tegevustoetus - on raha, mida makstakse iga aasta MTÜ RLPÜ arveldusarvele ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks ja ühingu ülalpidamiseks.

Tegevustoetuse suurus - summa , mida igal aastal otsustab üldkoosolek. 2014 on see summa 30 eurot üldkoosoleku 25. 11.2013 otsusega.

Auliige – on liige, kelle leibkond on ühingust nö välja kasvanud ehk tema lapsed on suureks saanud aga soovib ikkagi ühingu tegevusest osa saada. Auliige tasub tegevustoetust võrdselt liikmetega. Auliige saab osa võtta vaid ühingu korraldatud sündmustest. Auliige ei saa toidu- ega riideabi.