MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus

Liitumisinfo:

 1. Ühenduse liikmeks saavad astuda isikud, kelle leibkonnas elab vähemalt neli alaealist last või noorukid vanuses kuni 26 aastat, juhul kui nad õpivad päevases õppes.
 2. Liikmeks vormistatakse üldjuhul üks lapsevanem perekonna kohta, teised perekonna liikmed märgitakse kasusaajatena. Soovi korral on võimalik liikmeks astuda mõlemal lapsevanemal, sel juhul tuleb neil täita ka eraldi avaldused.
 3. Liitumistasu (ühekordne tasu) on 10 eurot.
 4. Tegevustoetus on 60 eurot aastas. Tasutud peab olema iga kvartali lõpuks. Liikmetel on võimalus seda tasuda ka iga kuiselt tasudes 5 euri. Kuupäevadest mitte kinni pidamisel on juhatusel õigus liige liikmeskonnast automaatselt välja arvata.
 5. Liitumistasu ja tegevustoetust saab tasuda ühingu a/a EE671010220019370012.
 6. Liitumisavaldused vaatab läbi juhatus kas jooksvalt või hiljemalt iga kuu viimasel kuupäeval.
 7. Maakonna piires liitujatel tuleb liikmeks astumisel tasuda liitumistasu ja vähemalt pool tegevustoetusest.
 8. Mõnest teisest maakonnast liitujatel tuleb aga liikmeks astumisel tasuda nii liitumistasu kui ka tegevustoetus kogu aasta ulatuses korraga.
  Väljaspool maakonda liituvad pered peaksid arvestama, et neile eraldi transporti üritustele ei korraldata.
 9. Kõigile liikmetele kehtib ka sündmustest osavõtmise kohustus: vähemalt ühest üldkoosolekust ja kahest tegevusest aastas.

Avalduse blanketid: